maandag 15 oktober 2012

Waarheid en liefde!


Vorige week heb ik hier geschreven dat liefde belangrijker is dan waarheid. Dat hebben enkele mensen mij kwalijk genomen. Toch denk ik dat er een prima basis is voor mijn bewering. Jezus zelf zegt in Mattheus 22:37-40: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat".

Paulus schrijft in zijn prachtige Hooglied van de liefde (1 KorintiĆ«rs 13). Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Dat is ferme taal! Paulus schrijft dat we zonder liefde alleen maar lawaai maken en dat wij niets zijn. Letterlijk staat er 'ik zou een nul zijn'. Dus als ik alles zou weten - ja de waarheid zou 'hebben' - maar ik heb geen liefde, dan heeft al mijn kennis en mijn waarheid geen enkele waarde.  De boodschap van het Evangelie (de waarheid) kan uitsluitend en alleen overgedragen worden in liefde. Want wat is waarheid zonder liefde? Daarover morgen meer!