woensdag 14 november 2012

De weg voor alle problemen!


Petrus noemt een heel mooie oplossing voor al onze problemen. In 1 Petrus 5:7 kunnen wij lezen "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u". Wat een bijbelvers!

Werpt - Er staat niet: breng je zorgen bij de Heer, of: leg ze aan Zijn voeten, of: breng ze bij het kruis, zoals op de foto. Dat zou allemaal prima zijn geweest. Er staat echter: werp je problemen op Hem. Smijt de problemen van je af! Gooi ze weg! Stort ze op de Heer!

Al uw bekommernis - Dat zijn zorgen, problemen, lijden, onzekerheden, vragen, twijfels, angsten, teleurstellingen, enz, enz. En niet een beetje, maar ALLES!

Op Hem - Het klinkt haast een beetje oneerbiedig, maar Petrus moedigt ons echt aan om onze last op Hem te gooien.

Want - Ook hier gebruikt Petrus weer een krachtige uitdrukking. Hij schrijft niet: en God zal voor jou zorgen, nee hij noemt het als een vanzelfsprekende waarheid. Je kunt al jouw problemen bij Hem brengen omdat je kunt weten dat Hij voor jou zorgt.

Hij zorgt voor u - Is dat niet mooi? God, de Schepper van hemel en aarde zorgt voor jou. Wij mogen zeggen "Mijn God zorgt voor mij". Zeg dat maar een paar keer hardop om deze waarheid werkelijk te laten doordringen tot jouw hart.

Dank je wel Petrus voor deze korte maar fantastische zin (die hij overigens in Psalm 55 gevonden heeft). Morgen nog een aantal anti-probleem verzen.