woensdag 21 november 2012

Geestelijk leiderschap


In een van de Manna studies gaan wij uitvoerig in op wat Paulus zijn discipelen Timotheus en Titus voorhield over geestelijk leiderschap.

In die twee brieven heb ik 34 voorwaarden gevonden die Paulus noodzakelijk achtte voor een leider. Heel opmerkelijk is dat 23 van deze voorwaarden direct te maken hebben met het persoonlijke leven van de leider. Verder hebben 9 voorwaarden te maken met zijn gezin, en maar 2 voorwaarden hebben direct te maken met zijn werk.
Hoe is dat mogelijk?
Omdat een christelijke bediening niets anders is dan de uiterlijke en zichtbare expressie van een innerlijke overtuiging. Een christelijke bediening is niet iets wat je bewerkt, het is wat je naleeft. Het is niet primair wat je doet, maar hoe je bent.

Ik heb in de Manna studies de 34 voorwaarden die Paulus noemt gegroepeerd in 17 hoofdpunten. Die geef ik hier zonder commentaar weer.

Onberispelijk
Rein
Waardig
Ordelijk
Gastvrij
Niet verslaafd
Niet opvliegend
Vriendelijk
Niet hebzuchtig
Geen pasbekeerde
Een goede reputatie
Eerlijk
Een sterke geestelijke overtuiging
Niet trots
Van goede wil
Rechtvaardig
Gedisciplineerd

Deze bijbelse voorwaarden voor leiderschap mag iedere geestelijke leider zich als spiegel voorhouden. Ieder christen natuurlijk ook!


Morgen: Als de lat zo hoog wordt gelegd hoe kan dan nog iemand geestelijk leiding geven?