maandag 19 november 2012

Hoe bouw jij?


Jezus Christus is het fundament in het leven van de christen. Op Het fundament, dat vast, onveranderlijk en stabiel is, kunnen wij op verschillende manieren 'bouwen'. Het bouwwerk van ons leven kan worden opgetrokken uit goede materialen zoals goud, zilver en kostbaar gesteente; maar het kan ook worden opgetrokken uit goedkope, vergankelijke materialen zoals hout, hooi of stro. Beide gebouwen kunnen er best aardig uitzien, maar er is een groot verschil in kwaliteit.

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 3 dat eens het bouwwerk van ons leven getest zal worden. Het is alsof het bouwwerk van ons leven wordt ondergedompeld in vuur. Dan zal blijken of wij op het fundament op een goede manier gebouwd hebben of dat we er eigenlijk helemaal niets van hebben gemaakt.

Het bouwwerk van goede, kostbare en solide materialen zal in het vuur standhouden; het bouwwerk van goedkope, vergankelijke materialen zal in vlammen opgaan.
De eerste persoon zal Jezus de vruchten van zijn leven kunnen aanbieden.
De tweede persoon zal met lege handen voor Jezus staan.
En jij?