dinsdag 20 november 2012

Problemen met de leiding!


In gemeenten en christelijke organisaties komt het nogal eens voor dat leden of medewerkers problemen hebben met de leiding. Op zich is dat normaal en ook helemaal niet dramatisch. Belangrijk is echter hoe met deze onvrede wordt omgegaan. Hier een drie stappen plan.

1. Bid voor jouw leider
Leg het probleem voor aan de Heer. Vraag Hem om jou te laten zien of jouw bezwaren gegrond zijn. Draag jouw leider op aan de Heer. Vraag God jouw leider te zegenen en openheid te geven voor een gesprek.

2. Praat met jouw leider
Ga op jouw leider toe en vertel hem dat je graag een gesprek met hem wilt hebben. Maak geen verwijten, maar blijf bij jezelf. Vertel hem of haar waar jij problemen mee hebt.

3. Reageer geestelijk
Mooi als het gebed en het gesprek tot een doorbraak leidt. Als er toch geen oplossing gevonden kan worden heeft een christen twee mogelijkheden om geestelijk te reageren. In de eerste plaats kan hij de weg van de leider accepteren en hem of haar verder ondersteunen en bemoedigen in het uitoefenen van zijn taak. Per slot van rekening vertelt de Bijbel dat de leider niet toevallig in zijn positie is maar dat God hem heeft aangesteld (Romeinen 13:1). Is zo'n houding echter niet mogelijk dan kan hij zich vrijwillig terugtrekken. Niemand verplicht jou immers om bij een bepaalde organisatie te werken of lid te zijn van die ene gemeente.

Ondermijning, roddelen, lasteren, of zoals Paulus schrijft aan zijn discipel Timótheüs (4:7), onheilige oudevrouwenpraat - achter de rug van de leider om - is nooit een geestelijke oplossing.


Morgen: geestelijk leiderschap