vrijdag 7 december 2012

De zonde tegen de Heilige Geest?


Jezus zei: "Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende." (Matteüs 12:31,32)

De Bijbel maakt heel duidelijk dat God bereid is om ons al onze zonden te vergeven als wij onze zonden belijden. (1 Johannes 1:9, Psalm 86:5). Is er dan toch één zonde die God niet kan of wil vergeven? En zo ja, welke zonde is dat dan? Of belangrijker nog, heb ik mij ooit aan die zonde schuldig gemaakt?

In Johannes 16:8-11 kunnen wij lezen dat de eerste taak van de Heilige Geest is om niet-gelovigen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Welke zonde? De zonde van het afwijzen van Jezus Christus! Daar ligt immers de kern van álle zonde. Zonde tegen de Heilige Geest wil dan ook zeggen dat iemand, terwijl hij door de Geest van zonde en de noodzaak van verlossing wordt overtuigd, bewust Jezus Christus blijft verwerpen.

Van alle zonden is vergeving mogelijk. Wat je ook hebt gedaan, ga met je zonde open en eerlijk naar God toe. Belijd Hem je zonde en aanvaard de vergeving die Hij aanbiedt. God verlangt ernaar om je te vergeven. Er is maar één zonde die God niet vergeven kan en niet vergeven wil. Dat is de zonde van het afwijzen van Jezus als persoonlijke Verlosser. En omdat de Heilige Geest de 'Overtuiger' en de 'Evangelist' is, noemt Jezus dit de zonde tegen de Heilige Geest.