donderdag 27 december 2012

Slaaploze nacht

Ik kon niet slapen en zapte mij door het nachtelijke aanbod van tv programma's. Daar werd ik niet vrolijk van. Ongelooflijk wat er allemaal geboden wordt. De nacht schijnt gereserveerd te zijn voor op lust jagende eenzame mannen. En dat kan allemaal nog uit ook.

Hoe dan ook, al zappende belandde ik bij een christelijke zender. Ik zag een grote zaal met veel mensen en een podium waarop een jonge man blootsvoets heen en weer rende. Zonder een moment te pauzeren schreeuwde hij zijn toehoorders toe. Het was een kanonnade van woorden. De Heilige Geest vertelde hem dat op dit moment een man genezen werd van leverkanker. Drie anderen werden genezen van hoorproblemen. En ja hij voelde dat een vrouw die al jarenlang hoopte op een baby nog deze week zwanger zou worden.

Ik weet dat God genezen kan, ik weet dat Hij wonderen doet, maar ik kan mijn Jezus moeilijk samenbrengen met zo'n theater, zo'n kakofonie van woorden, zo'n geschreeuw. Ik probeer echt open te zijn voor andere christenen, nieuwe stromingen, andere uitingen, maar ik bespeurde geen enkele affiniteit met het christendom dat daar geboden werd. Integendeel het stootte mij af. Ik dacht, hoe reageren niet christenen op zo'n vertoning? Geen wonder dat eenzame mannen, diep in de nacht, de voorkeur geven aan andere zenders.

Als ik weer een keer niet slapen kan neem ik een goed boek! Dat is beter voor mijn geestelijke gezondheid.