woensdag 23 januari 2013

God zoeken


Zolang mensen kunnen denken hebben zij God gezocht. Vandaag een paar uitspraken van zoekenden en hen die gevonden hebben.

Ik kan me de man voorstellen die in God gaat geloven na een doorgesneden kool nauwkeurig te hebben bekeken. Eric van der Steen

Men kan beter helemaal geen mening over God hebben dan een mening die Hem onwaardig is. Francis Bacon

Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God. Georges Bernanos

Iemand die niet meer in God gelooft is niet iemand die niets meer gelooft; het is iemand die alles gelooft. Umberto Eco

We hebben God nodig zolang er geen andere verklaringen is. Stephen Hawking

Als je je verkrampt blijft vasthouden aan de gedachte dat God niet bestaat, geloof je er in feite ook in. Theo van Gogh

De atheïst zei tegen God: 'Je bestaat niet en ik haat je.' Hannah Green

Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, niet in de God die de mensen hebben gemaakt. Alphonse Karr

Als zijn bestaan te bewijzen viel zou het God niet zijn, zelfs niet kunnen zijn. Gabriel Marcel

De hemel is als het boek dat God ons voorlegt, om zijn wonderwerken te lezen. John Milton

Ook als men niet gelooft dat God bestaat gelooft men, namelijk dat God niet bestaat. E. J. Ouweneel

God is een onuitsprekelijke zucht, op de bodem der menselijke ziel. Jean Paul

Indien God niet bestond, moest men hem uitvinden. Voltaire