maandag 11 februari 2013

Positief denken als dwaasheid

Vorige week hebben wij nagedacht over positief denken. Er wordt zoveel onzin over verteld. Alsof het een wondermiddel is tegen inactiviteit, depressie, gebrek aan succes, etc.

In de film Amarican Beauty komt een vrouwelijke makelaar voor (zie foto) die aan het begin van de dag telkens weer tot zichzelf zegt: vandaag zal ik dit huis verkopen ... vandaag zal ik dit huis verkopen. Te verwachten dat zoiets een doorwerking heeft is niets anders dan bijgeloof en heeft niets te maken met een positieve levenshouding: integendeel!

Anderen beweren dat positief denken je kan helpen dingen te doen die je anders niet kunt. Dat is gevaarlijke dwaasheid. Positief denken stelt je niet in staat alles te doen, het helpt je wel alles beter te doen dan als je negatief denkt.

Positief denken is een door God in Zijn schepping gelegd mechanisme dat ons helpt beter en gelukkiger te leven. Het betekent eenvoudigweg dat positieve gedachten en gevoelens een positieve uitwerking hebben op ons handelen, onze gezondheid, de omgang met andere mensen. En die positieve gedachten en gevoelens zijn een keuze. We kunnen er iedere dag opnieuw voor kiezen om ons te richten op het positieve of ons naar beneden te laten trekken door het negatieve.

Bijbels positief denken gaat echter nog oneindig veel verder. De christen heeft de mogelijkheid zich te laten vullen en leiden door een liefdevolle God. Bijbels positief denken en leven betekent voor de christen niets anders dan vol zijn van God.

Morgen wil ik u een tip geven om bijbels positief denken te testen.