woensdag 13 maart 2013

God wil dat wij Hem vertrouwen


God, de Schepper van hemel en aarde, stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld om met ons te leven en voor ons te sterven. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". Johannes 3:16

Wij worden verlost door geloof. Dat is het begin van ons geestelijk leven. Daarna mogen wij iedere dag opnieuw blijven vertrouwen dat Hij ons verlost heeft en vanuit die zekerheid leven. Maar daar houdt het niet op. Wij mogen vertrouwen dat God ons oneindig liefheeft; dat Hij het beste met ons voorheeft en dat Hij ons leven wil leiden.

Vertrouwen geldt dus niet alleen voor onze verlossing, het heeft ook te maken met ons leven als christen. Wij mogen God iedere dag vertrouwen voor onze verlossing, maar ook voor Zijn leiding in ons leven. Wij mogen God vertrouwen zoals een kind opkijkt naar zijn ouders en hen volledig vertrouwt. Kinderlijk, maar volkomen en echt.