dinsdag 12 maart 2013

Vertrouwen is overgave

De Bijbel leert ons op veel plaatsen en in veel gebeurtenissen dat God te vertrouwen is. In Psalm 37:5 lezen wij: "Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal het voor je doen".

Wij moeten het echter aandurven ons in vertrouwen aan Hem over te geven. Wij moeten durven te springen. Wij moeten onze angst overwinnen en ons durven te laten vallen in Zijn handen. Doen wij dat niet, dan wordt ons vertrouwen niet bevestigd en missen wij de kans om God op een bijzondere manier aan het werk te zien.

Als het al onmogelijk is om zonder vertrouwen te leven dan is het zeker onmogelijk zonder vertrouwen geestelijk te leven. Vertrouwen is de kern van het geloof. Nee VERTROUWEN IS HET GELOOF.

We gebruiken de woorden geloof en vertrouwen gemakkelijk door elkaar. Dat is ook prima omdat die woorden in principe hetzelfde willen uitdrukken. Toch is er een verschil. Geloof kan namelijk passief zijn, vertrouwen is altijd actief.

Iemand kan geloven dat God bestaat en daaraan de hoop koppelen dat God zijn of haar leven wil leiden. Dat is geloof, maar het is misschien weinig actief. Vertrouwen daarentegen betekent bewust het leven of een situatie in handen van God leggen. “Heer help mij, ik kan het niet”. Dat is actief. Vertrouwen is altijd een bewuste daad van overgave. En het is door vertrouwen dat wij God aan het werk zullen zien.

Morgen: God wil dat wij Hem vertrouwen