vrijdag 19 april 2013

Valse zekerheid

Het is toch vreemd dat wij gemakkelijker onze zekerheid zoeken bij Mammon dan bij God. Ja, dat klinkt als een boute uitspraak, maar is dat niet zo? Wij zoeken financiële zekerheden en jammeren als we een stapje terug moeten doen. Er is niets mis met financiële zekerheden, maar in de financiën ligt NIET onze zekerheid als christen. Onze zekerheid kan en mag alleen liggen bij de Heer onze God, de Schepper van hemel en aarde die het hele universum in Zijn hand houdt.

Jezus raadt ons in Mattheus 6:19-21,24: Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

God dienen brengt zekerheid! Mammon dienen brengt altijd crisis!