vrijdag 5 april 2013

Wedergeboorte

Door de natuurlijke geboorte worden wij mens. Daardoor worden wij kinderen van onze ouders. Die natuurlijke geboorte maakt ons echter nog geen kinderen van God. Daarvoor moeten wij voor een tweede keer geboren worden. Wij moeten geestelijk geboren worden. Maar, hoe kan een mens dan voor de tweede keer geboren worden? Precies dezelfde vraag stelde Nikodemus - een farizeeër - aan Jezus. Deze goede man kwam 's nachts bij Jezus om te praten over persoonlijke verlossing. Jezus zei tegen hem: "Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien." (Johannes 3:3)

En dan volgt één van de bekendste verzen uit de bijbel: "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon." (Johannes 3:16,18)

Om het koninkrijk van God te kunnen zien, om eeuwig leven te hebben, om niet veroordeeld te worden, om met God te kunnen leven, moeten wij opnieuw geboren worden door geloof in Jezus Christus. Zoals een vlinder uit de cocon kruipt en een totaal nieuw leven begint, zo mogen wij mensen uit onze schulp van zonden kruipen en een nieuw leven beginnen met God.

Dat aanbod geldt voor alle mensen.
Ook voor jou!