woensdag 10 april 2013

Zekerheid van geloof

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:37-39)

Het is alsof Paulus het wel kon uitschreeuwen: "Niets, maar dan ook helemaal niets kan ons nog scheiden van de liefde van God." "God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God." (1 Johannes 5:11-13)

Duidelijker kan het niet. Als wij de Zoon van God hebben, als wij Jezus aanvaard hebben als onze persoonlijke Verlosser, dan hebben wij eeuwig leven. En als wij vandaag eeuwig leven hebben, kunnen wij het morgen niet kwijt zijn, want dan is het vandaag niet eeuwig.