donderdag 9 mei 2013

Hemelvaart

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Na een enerverende tijd hier op aarde ... na Zijn verschrikkelijk lijden en dood ... na Zijn opstanding uit, en overwinning op de dood, nam Jezus afscheid van Zijn trouwste discipelen, om plaats te maken voor de Ander, de Heilige Geest, God die met en in ieder christen is.

In Handelingen 1:9-11 staat: Voor hun ogen werd Jezus omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘GalileeĆ«rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.™

Die twee mannen waren engelen. In de Bijbel komen minstens 300 verwijzingen naar engelen voor. Toch weten de meeste christenen niet veel over engelen. Weinigen hebben ervaring met deze dienaars van God. De komende dagen willen wij ons hiermee bezig houden.

Heb jij ervaringen met engelen?