woensdag 1 mei 2013

Koning der koningen

Het was een mooie dag gisteren. Voor het eerst in mijn leven heb ik een aardse koning. Als baby was ik nog even onderdaan van koningin Wilhelmina, daarna koningin Juliana en koningin Beatrix. Nu dus koning Willem-Alexander. Als het goed is, is dit mijn laatste aardse koning. Ik ben van plan nog lang te leven, maar ik wens Willem-Alexander een langer koningschap toe.

Natuurlijk heb ik moeten denken aan mijn eeuwige koning. In Openbaring 19:16 lezen we: En Hij (Jezus) heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Koning der koningen en Heer der heren is een prachtige, glorieuze titel. Het geeft aan dat koning Jezus boven alle koningen, alle heren en alle macht verheven is. Iedereen is Hem onderworpen (ook onze nieuwe koning). Koningen hebben een korte tijd macht over een deel van de wereldbevolking. Koning Jezus heeft macht over alle mensen van alle tijden en alle landen. Hij heeft macht over hen die Hem liefhebben en hen die Hem afwijzen, hen die Hem kennen en hen die nooit van Hem gehoord hebben. Hij heeft macht in eeuwigheid? Zijn macht zal nooit eindigen.