dinsdag 2 juli 2013

Kom tot MIJ!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. MattheĆ¼s 11: 28-30

Mijn Heer Jezus. Ik wil U vandaag heel hartelijk danken voor deze uitnodiging en de fantastische belofte die daaraan verbonden is. Eerlijk gezegd ben ik vaak zo rusteloos. Ik neem veel jukken op mijn schouders. Soms wordt de last te zwaar voor mij. Ik ben dan moe en belast. Dan zie ik het allemaal niet meer zo zitten. En ineens is daar Uw uitnodiging. Met zachte stem zegt U tegen mij: Kom maar bij Mij. Ik ken jou. Ik weet precies wat er omgaat in jouw hart. Ik ken jouw zorgen, jouw twijfels, jouw vragen. Ik ken jou beter dan jij jezelf kent.

En zo mag ik vandaag tot U komen. Zonder voorwaarden. Zonder dat ik iets moet beloven. Ik mag eenvoudigweg bij U zijn. Dat geeft een diepe innerlijke rust.
Bij Jezus zijn.
Van U leren.
Door U geleid worden.
Uw aanwezigheid en uw liefde ervaren.

Amen