woensdag 3 april 2013

Verlossing

De essentie van Gods verlossingsplan kunnen wij samenvatten in vier punten:

1. God heeft ons geschapen voor een eeuwige relatie met Hem
God is eeuwig, almachtig, heilig, alwetend, onveranderlijk, trouw, goed, rechtvaardig, liefde, en nog veel meer. Wij mensen zijn geschapen naar Zijn beeld. Wij lijken op God. En waarom heeft God ons gemaakt? Om in relatie tot Hem te leven. Daarin ligt de zin en de bedoeling van het leven.

2. De mens is van God afgedwaald
Er is een scheiding, een kloof ontstaan tussen God en de mensen. Daardoor kunnen de mensen Gods liefde niet meer kennen en ervaren. Die scheiding noemt de Bijbel zonde. Zonde betekent niet in de eerste plaats verkeerde dingen doen; het betekent primair verkeerd zijn ... het doel missen ... gescheiden leven van God. Die scheiding heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven.

3. Vanuit Zijn liefde gaf God ons een nieuwe kans
Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Jezus, de Zoon van God - God zelf - was bereid om met ons te leven en voor ons te sterven. "Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen." (1 Petrus 3:18a) "Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij." (Johannes 14:6)

4. We moeten door geloof de weg terug gaan naar God
We kunnen dat doen door Jezus Christus te aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en te volgen als de Heer van ons leven. Hoe je Jezus kunt aanvaarden leg ik de komende dagen uit.