zondag 7 oktober 2012

Jezus alleen!

Het is bijna 45 jaar geleden dat ik tot geloof gekomen ben. Kort daarna voelde ik mij geroepen de Heer te dienen in fulltime christelijk werk. Ik heb veel meegemaakt, veel van de wereld gezien, veel mogen doen ... en ja, met alle goede bedoelingen, ook veel fouten gemaakt.

Hoe ouder ik word hoe meer het kaf van het koren wordt geblazen. Veel wat ooit belangrijk voor mij was begint als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Wat steeds meer overblijft is de kern van het geloof. Hoe ik het ook draai of keer, dat is Jezus. En wel: Jezus alleen!

De essentie van het christenleven is niet anders dan Jezus. Daar wil ik graag hier iedere werkdag over schrijven. Ik wil kort, persoonlijk en eerlijk schrijven over het leven met Jezus, de ups en downs van het christenleven, de vragen, de twijfels. Ik wil schrijven zonder poespas, zonder mooidoenerij, zonder grote woorden. Daarom noem ik mijn dagelijkse column 'eerlijk en persoonlijk'.

Ik zie uit naar uw reacties, naar uw ervaring als christen, naar uw vragen, uw twijfels. Deelnemers aan manna-vandaag kunnen op deze stukjes reageren. Bezoekers kunnen de reacties lezen, maar zelf geen bijdrage leveren.

Op maandag 8 oktober hoop ik met deze column te beginnen. Tot dan!