maandag 1 juli 2013

Samen bidden

In het juninummer van Uitdaging zat een katern met gebeden voor de vakantietijd. Eén gebed voor iedere dag. De gebeden baseren zich steeds op een Bijbelvers dat dan 'terug gebeden' wordt tot God. Ik weet niet of u deze manier van bidden kent, maar het is een heel persoonlijke en ook intieme vorm van bidden.

Deze maand, waarin velen van ons een vakantie mogen genieten, zullen wij op deze plaats deze gebeden weergeven. Iedereen die dat wil kan iedere dag meebidden. En niet alleen dat. Deelnemers aan deze website kunnen zich inloggen en hun eigen gebeden hier toevoegen. Zo kan het werkelijk 'samen bidden' worden.