Mijn verhaal

Toen ik 19 was wilde ik een einde aan mijn leven maken.

In het begin was het leven rustig en mooi, maar toen ik ouder werd kwamen de vragen over de zin van het bestaan. Die vragen werden steeds belangrijker. Ze begonnen mij te achtervolgen. Wanhopig probeerde ik antwoorden te vinden. Ik experimenteerde met veel dat het leven te bieden heeft. Maar, de pijn in mijn hart verdween niet; integendeel, het werd steeds erger. Ik was eenzaam. Het leven leek zinloos. Ik had een gat in mijn hart.

Hier is mijn verhaal, geïllustreerd met tekeningen en schilderijen die ik in die tijd heb gemaakt.


Een gat in mijn hart

Eenvoudig en eerlijk 
Ik werd geboren op een kleine boerderij in Zuid-Limburg. Mijn ouders waren katholiek en hadden zeven kinderen. Ik was nummer twee in dat rijtje. Het leven op de boerderij was eenvoudig en eerlijk.

Al heel jong begon ik te tekenen en te schilderen. Het werd één van de grote passies in mijn leven. Toen ik negen was maakte ik deze tekening van ons paard.
                       
Alleen bloemen
Wij waren tamelijk arm. Toch hadden wij het goed samen. Als ik terugdenk aan de jonge jaren van mijn leven, komen veel goede herinneringen in mijn gedachten.

In die tijd maakte ik deze tekening met als titel: 'Alleen bloemen'. Ik was gelukkig, voelde mij geaccepteerd en ik genoot de bescherming van een goed gezin.
                       
Een nieuwe wereld
Toen ik 16 was moest ik de bescherming van mijn ouderlijk huis verlaten om te gaan studeren in de stad. Ik wilde kunst en grafische vormgeving studeren.

In de stad opende zich een totaal nieuwe wereld voor mij.
Maar ik ontdekte ook dat veel mensen niet gelukkig zijn. Voor het eerst in mijn leven begon ik de realiteit van de wereld om mij heen te zien. Dat was een echte schok voor mij.

Simpel en sober
Daarbij kwam nog dat ik mij al gauw eenzaam begon te voelen. Ik miste mijn ouders, mijn broers en zusters en mijn vrienden.

Door al die veranderingen gingen mijn leven en mijn tekeningen er in korte tijd heel anders uitzien. Mijn werk werd simpel en sober. De blijdschap was verdwenen.
                       
Eenzaamheid
Iedere avond zat ik alleen in mijn kamer te tekenen en te schilderen. Alleen met mijn gedachten en met al mijn vragen. Niemand om mee te praten. Niemand die naar mij wilde luisteren. Ik leerde de afschuwelijke pijn van eenzaamheid kennen.

In die tijd schreef ik op een tekening:
Ik heb heimwee
naar iets
dat ik nooit gekend
dat ik nooit bezeten hebSoms probeerde ik door deze muur van eenzaamheid heen te breken door naar een film of naar een café te gaan.

Bovenstaande tekening maakte ik toen ik teveel gedronken had. Het is een man die wegrent. Wegrent waarvan? Van de realiteit van het leven.
                       
Wie ben ik?
Voor het eerst in mijn leven realiseerde ik mij dat ik een gat in mijn hart had. Ik was opgegroeid in een goed gezin, ik genoot van mijn studie, ik had al de vrijheid die ik wilde, maar ik was niet gelukkig.

Ik begon heel fundamentele vragen over het leven te stellen. Vragen waar veel mensen mee worstelen.

"Wie ben ik?"
"Waar ga ik naar toe?"
"Wat is de zin van mijn leven?"

De pijn in mijn hart dwong mij om antwoorden te vinden op die vragen. Ik sprak er met veel mensen over; bestudeerde de grote wereldgodsdiensten; bezocht bijeenkomsten van diverse groepen en sekten. Maar hoewel ik het één en ander leerde, ontmoette ik toch niemand die de bedoeling van het leven aan mij kon uitleggen.
                       
Het leven is zinloos
Na verloop van tijd kwam ik tot de conclusie dat het leven geen werkelijke zin heeft. Leven is leven en dat is alles. Dus hield ik mijzelf voor: "Wees gelukkig en geniet van de korte tijd die je hebt".

Ik deed erg mijn best om gelukkig te zijn, maar het werkte niet. Ik kon eenvoudigweg de enorme leegte in mijn hart niet wegduwen.In die tijd begon ik tekeningen te maken, die heel duidelijk mijn frustraties weergaven. Zoals deze tekening van een man met een bloem.

Ik begon erover na te denken om een einde aan mijn leven te maken.

Een antwoord?
Ik werkte een tijd lang in de grafische studio van een chocoladefabriek. Het was mijn taak om chocoladerepen en allerlei zoetigheden te tekenen.

Mijn baas in die studio was iemand die bewust als christen leefde. Toen hij mij wat beter leerde kennen en ontdekte dat ik veel problemen had, zei hij op een dag rustig, maar heel direct tegen mij:

"Leo, ik geloof dat er maar één antwoord is op de vragen en de frustraties in jouw leven. Dat is een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus".

Ik werd kwaad. Dat stond mij helemaal niet aan. Deze man sprak over religie. Maar die fase had ik al lang afgesloten. Ik was religieus opgevoed, maar dat had mij niet veel geholpen. Ik was ervan overtuigd dat iemand, die bijna 2000 jaar geleden geleefd heeft, de leegte in mijn moderne leven niet kon vullen.

De Bijbel
Maar deze man gaf niet op. Iedere keer als ik even alleen met hem was sprak hij over 'zijn' Jezus. En omdat ik plezier in mijn werk had, deed ik alsof ik geïnteresseerd was. Dat moedigde mijn baas aan om nog meer te vertellen.

Na verloop van tijd kocht ik uit nieuwsgierigheid een Bijbel. Voor het eerst in mijn leven begon ik de Bijbel te lezen. Nou, wat doe je als je een nieuw boek koopt? Je begint voorin te lezen. Dat deed ik ook. Ik las het bijbelboek Genesis en het sprak mij helemaal niet aan.

Toen ik daar met mijn baas over sprak, glimlachte hij en zei dat ik een fout had gemaakt.

"Weet je, dit boek is anders", zei hij. "Jij moet niet voorin beginnen, maar in het midden. Begin maar met het evangelie van Mattheüs".
                       
Jaloers op Jezus
Dat deed ik ook. Het evangelie van Mattheüs sprak mij wel aan. Ik ontdekte dat Mattheüs schreef over Iemand die precies wist waarvoor Hij leefde. Iemand die wist waar Hij vandaan kwam en waar Hij naartoe ging: Jezus Christus.

Ik werd jaloers op Jezus. Ik wilde leven zoals Hij geleefd had. Ik probeerde Hem na te leven, maar dat lukte natuurlijk niet.

Door deze ontdekking begon ik allerlei tekeningen en schilderijen van Jezus te maken. Die waren allemaal nogal verschillend. Ik denk dat ik onbewust op zoek was naar de echte Jezus.Vooral Zijn lijden en sterven sprak mij erg aan.

"Kom tot Mij!"
Toen ik verder las in het evangelie van Mattheüs kwam ik tot een uitspraak van Jezus, die mijn leven op z'n kop zette. Dat was in Mattheüs hoofdstuk 11, vers 28, waar Jezus zegt: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven".

Ondanks mijn jeugd was ik vermoeid en belast. Hier was iemand, die tegen mij zei: "Kom tot Mij en Ik zal je rust geven".

Ik dacht: "Als dit waar is; als Jezus Christus mij rust kan geven en als Hij de leegte in mijn hart kan vullen dan wil ik Hem volgen."

Maar, is dit allemaal waar? Is dit de meest geweldige waarheid die er bestaat of is het alleen maar een grove leugen.

Maandenlang heb ik met deze vragen geworsteld. Het ene moment dacht ik: "Ja het is waar; dit geldt ook voor mij". Het volgende moment dacht ik weer: "Dit kan niet waar zijn; het is een grote leugen".

De schreeuw
Dat was een heel moeilijke tijd voor mij. Aan de ene kant bood Iemand mij een oplossing voor de leegte in mijn hart, maar aan de andere kant wilde ik die oplossing niet accepteren.

Ik maakte toen een schilderij dat ik 'Gevangene van mijzelf' noemde. Het is een gezicht (mijn gezicht?) achter tralies.

Maar, mijn gevoelens komen waarschijnlijk het best tot uitdrukking in dit schilderij dat ik de titel gaf: 'De schreeuw'. De schreeuw om een antwoord.

Op de achterkant van dit schilderij krabbelde ik de woorden:

Mijn God waar ben je?
Ik zoek je.
Ik roep je.
Ik heb je nodig.
Alsjeblieft laat mij niet alleen.

Bewijzen
Eens op een avond toen ik weer in de Bijbel las, raakte ik zo onder de indruk van de radicale woorden van Jezus, dat ik naar buiten ging om na te denken over alles wat Hij te zeggen heeft. Die avond heb ik tegen God gezegd: "God als U echt bestaat, dan wil ik U leren kennen. Vanavond ga ik U een kans geven om Uzelf aan mij te bewijzen." Ik zei tegen God: "Ziet U daar die lantaarnpaal staan? Als u echt bestaat en als U belangstelling hebt voor mij, laat die lantaarnpaal dan nu omvallen en ik zal geloven dat U bestaat".

Er gebeurde niets.

Maar omdat ik niet gemakkelijk opgeef, zei ik tegen God: "Ziet U daar die boom staan? Als U echt bestaat en als U almachtig bent en belangstelling hebt voor mij, laat die boom dan nu bloeien en ik zal niet alleen geloven dat U bestaat, ik wil mijn hele leven voor U inzetten."

Dat gebeurde in januari.
De boom bloeide niet.

Diep teleurgesteld
Diezelfde avond liep ik langs een kerk en dacht: "Misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Misschien kan God mij alleen maar horen als ik in een kerk ben".

Ik probeerde die kerk binnen te gaan, maar ik ontdekte dat de deur op slot zat.

Ik heb toen op die deur gebonkt, maar niemand deed open. De koster niet, maar ook God niet. Ik was daar vreselijk teleurgesteld over. Ik geloofde echt dat ik God die avond de kans had gegeven om Zichzelf aan mij te bewijzen, maar er was helemaal niets gebeurd.

Ik was zo teleurgesteld dat ik voor die kerk op de trap ben gaan zitten, met mijn hoofd in mijn handen. Ik heb daar zitten huilen als een klein kind.

Heel wat mensen liepen aan die kerk voorbij. Sommigen bleven staan en keken naar mij, maar niemand kwam naar mij toe om mij te helpen. En zelfs nu, vele jaren later, als ik mijn ogen sluit kan ik nog een echtpaar voor me zien. De vrouw stootte haar man aan en wees naar mij. Maar ze kwamen niet naar mij toe om mij te helpen.

Ik voelde mij helemaal verlaten. Het was alsof God mij niet hebben wilde en alsof geen mens belangstelling voor mij had.

Leven of dood
Maar toen ik daar op die kerktrap zat, op een dieptepunt in mijn leven, kwamen de woorden van Jezus terug in mijn gedachten. Woorden die ik zo goed had leren kennen. "Kom tot Mij, en Ik zal jou rust geven".

Ik probeerde die gedachte weg te duwen, maar het ging niet. Integendeel, de woorden van Jezus Christus begonnen te hameren in mijn hoofd. Telkens weer hoorde ik die ene zin: "Kom tot Mij".

Daar voor die kerk realiseerde ik mij ineens dat ik met mijn leven nog maar twee mogelijkheden had. De ene was om uit het leven te stappen. De andere was om Jezus Christus te volgen. Het was heel duidelijk. Wit of zwart. Leven of dood.

Toen ik mij dat realiseerde ben ik opgesprongen en naar mijn kamer gerend. Daar ben ik op mijn knieën gevallen en heb ik het uitgeschreeuwd tegen God: "Ja, God, ik wil tot U komen, wilt U mij alstublieft rust geven".

Ik heb toen ook tegen God gezegd: "Er zijn ontzettend veel dingen van U die ik niet begrijp, maar ik wil tot U komen, geef mij alstublieft rust".

Het nieuwe is gekomen!
In zijn tweede brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 5 vers 17 schrijft Paulus: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen".

Jezus heeft mij vrede en een rust gegeven, die ik vóór die tijd helemaal niet kende. Hij heeft het gat in mijn hart echt gevuld.

Echt zien
De stijl van mijn werk veranderde heel plotseling toen ik een christen werd. In plaats van donkere, zwaarmoedige tekeningen begon ik heldere kleuren te gebruiken.

Natuurlijk was die onbewuste verandering van mijn werk een expressie van datgene wat zich afspeelde in mijn ziel. Na een heel moeilijke periode zonder uitzicht en zonder hoop had mijn leven een drastische wending genomen. Het was alsof iemand het licht aan had gedaan en alsof ik voor het eerst echt kon zien. Het was voor mij een nieuw begin.

Er liggen maar een paar maanden tussen deze tekening en het schilderij 'De schreeuw'.
                       
Een nieuwe richting
Korte tijd later moest ik in militaire dienst. Ik had daar weinig zin in, maar omdat ik geen keuze had, probeerde ik er het beste van te maken.

Als ik nu terugkijk dan zie ik hoe belangrijk die 18 maanden in dienst voor mij zijn geweest. Ik was daar omgeven door jonge mannen, die vaak precies dezelfde vragen over het leven hadden waarmee ik eens geworsteld had. En hoewel de meesten deze lastige vragen wegduwden, waren er ook die wilden praten over het nieuwe leven dat Jezus Christus te bieden heeft.

Mede door deze ervaring voelde ik mij geroepen om met andere mensen over Jezus Christus te praten; om hen te vertellen dat ze niet hoeven te leven met een pijnlijk gat in hun hart en dat er hoop is op een zinvol leven door een persoonlijke relatie met God door Zijn Zoon Jezus Christus.
                       
Beleven en doorgeven
Ik ging werken voor een christelijke organisatie. Eerst als grafisch vormgever, later als leider van de organisatie in Nederland. Van 1987 - 1996 mocht ik het werk leiden in heel Europa.
                       
Een gat in jouw hart?
Misschien is jouw reactie na het lezen van dit verhaal: "Dit is prima, ik ben blij voor jou, maar wat betekent dit alles voor mij?" Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Ga op de knieën en vraag God om in jouw leven te komen. Geef jouw leven over aan Hem en verbaas je erover wat Hij in jouw leven gaat doen.
                       
Geestelijk groeien
Als je God beter wilt leren kennen en als je de bijbel wilt bestuderen dan kan dat bijvoorbeeld met behulp van manna-vandaag; een bijbelstudiesite die erop gericht is om jou te helpen te groeien in jouw geloof. Klik op de link in de rechterkolom om je aan te melden.

Rest mij om jou Gods rijke en onmisbare zegen toe te wensen in jouw leven.
Leo