donderdag 31 januari 2013

Goed eindigen 2


Om als christen goed te eindigen moeten wij iedere dag bewust met God wandelen en attent zijn op de verleidingen van satan (zie gisteren). Vandaag nog twee suggesties.

3. Wees transparant tegenover anderen
Sta toe dat andere christenen jouw leven kunnen zien en doorzien. Laat je door anderen adviseren en helpen. Verstop je niet. Dat is één van de redenen waarom een huwelijk zo belangrijk is en waarom goede christen vrienden en vriendinnen belangrijk zijn. Dat is een van de redenen waarom wij eigenlijk allemaal deel zouden moeten uitmaken van een goede kerk of geloofsgemeenschap.

4. Wees snel in het belijden van zonden
Niet zoals koning Uzzia (2 Kronieken 26), die met toorn reageerde toen hij geconfronteerd werd met zonde. Ook niet zoals koning Saul, die zijn zonde ontkende toen hij daarop gewezen werd (1 Samuël 15:19,20), of zoals Christian Wulff en Lance Armstrong die hun fouten pas toegaven toen ze geen kans meer hadden (zie afgelopen maandag). Laten wij fouten nooit ontkennen, maar erkennen en heel snel belijden. "Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad." (1 Johannes 1:9) Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten. (Psalm 51:19)