In Zijn dienst

Hier volgt een feitelijke opsomming van datgene wat ik tot nu toe in Zijn dienst heb mogen doen. Wat hier niet genoemd wordt is de pijn en de moeite en de zorgen en de fouten die met dit alles verweven zijn. Ook de fantastische hulp die ik van familie, vrienden en collega's heb ontvangen kunnen hier niet weergegeven worden. Maar het was er allemaal: ups en downs, euforie en wanhoop, overwinning en nederlaag, doorbraak en teleurstelling, overvloed en schaarste, heiliging en zonde, hoop en twijfel, wonderen en fouten ...

 • 1968 - tot geloof gekomen (zie de tab 'mijn verhaal')
 • 1970 - medewerker geworden van de internationale christelijke organisatie Campus Crusade for Christ, die toen in Nederland startte onder de naam Instituut voor Evangelisatie.
 • 1972 - verantwoordelijk voor het jongerenwerk van het Instituut voor Evangelisatie. Betrokken bij een opwekking onder jongeren in Nieuw Vennep. In een korte tijd kwamen meer dan 100 jonge mensen tot geloof.
 • 1976 - 1985 directeur van het Instituut voor Evangelisatie (nu Agapè).
 • 1980 - start van de evangelische maandkrant Uitdaging.
 • 1982 - Er is hoop, nationale evangelisatie campagne waaraan meer dan 300 plaatselijke kerken deelnamen. Als onderdeel van die aktie werd huis aan huis in heel Nederland een kleurrijk evangelisatieblad in een oplage van 5,3 miljoen exemplaren verspreid. Enige tijd later werd opnieuw een magazine verspreid in een oplage van 350.000 ex.
 • 1984 - 1987 leider van het werk van Campus Crusade for Christ in Noord Europa.
 • 1987 - 1996 leider van het werk van Campus Crusade for Christ in heel Europa. De organisatie had toen 700 fulltime medewerkers in 15 landen. De naam werd veranderd in Agape Europa.
 • 1997 - start van de internet bediening van Maximum Life, met onder andere de bijbelstudiesite van manna-vandaag (zie tab 'Manna-vandaag').
 • 2008 - uitgave van de manna-vandaag krant.
 • 2011 - overname van de evangelische maandkrant Uitdaging (zie tab 'Uitdaging').

1992 - Het Evangelie doorgeven in een stadion in Helsinki, Finland