woensdag 3 juli 2013

U bent trouw!

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft. in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8: 38,39

Hemelse Vader, over die uitspraak van de apostel Paulus wil ik vandaag nadenken. Kan het werkelijk zijn dat al die dingen die hij noemt mij niet kunnen scheiden van Uw liefde, die U kenbaar hebt gemaakt in Uw Zoon Jezus? Niets dat vandaag gebeurt en niets in de toekomst?

Ook dieptepunten kunnen mij niet scheiden van U?
Andere mensen niet?
Engelen niet, en machten?
Wordt daarmee niet de duivel bedoeld en de zonde die hij zo gemakkelijk in mijn leven naar boven brengt?

Kan het werkelijk zijn dat U bedoelt dat NIETS, NIETS, NIETS mij kan scheiden van U?
Als dat waar is, wil ik mij daar vandaag aan vastklampen. U houdt van mij en niets op deze wereld niets in mijn leven kan mij scheiden van U. Niet omdat ik het allemaal zo goed doe, maar omdat U trouw bent. Wat een geweldige waarheid voor deze dag.
Hartelijk dank daarvoor.

Amen

dinsdag 2 juli 2013

Kom tot MIJ!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mattheüs 11: 28-30

Mijn Heer Jezus. Ik wil U vandaag heel hartelijk danken voor deze uitnodiging en de fantastische belofte die daaraan verbonden is. Eerlijk gezegd ben ik vaak zo rusteloos. Ik neem veel jukken op mijn schouders. Soms wordt de last te zwaar voor mij. Ik ben dan moe en belast. Dan zie ik het allemaal niet meer zo zitten. En ineens is daar Uw uitnodiging. Met zachte stem zegt U tegen mij: Kom maar bij Mij. Ik ken jou. Ik weet precies wat er omgaat in jouw hart. Ik ken jouw zorgen, jouw twijfels, jouw vragen. Ik ken jou beter dan jij jezelf kent.

En zo mag ik vandaag tot U komen. Zonder voorwaarden. Zonder dat ik iets moet beloven. Ik mag eenvoudigweg bij U zijn. Dat geeft een diepe innerlijke rust.
Bij Jezus zijn.
Van U leren.
Door U geleid worden.
Uw aanwezigheid en uw liefde ervaren.

Amen


maandag 1 juli 2013

Samen bidden

In het juninummer van Uitdaging zat een katern met gebeden voor de vakantietijd. Eén gebed voor iedere dag. De gebeden baseren zich steeds op een Bijbelvers dat dan 'terug gebeden' wordt tot God. Ik weet niet of u deze manier van bidden kent, maar het is een heel persoonlijke en ook intieme vorm van bidden.

Deze maand, waarin velen van ons een vakantie mogen genieten, zullen wij op deze plaats deze gebeden weergeven. Iedereen die dat wil kan iedere dag meebidden. En niet alleen dat. Deelnemers aan deze website kunnen zich inloggen en hun eigen gebeden hier toevoegen. Zo kan het werkelijk 'samen bidden' worden.