vrijdag 29 maart 2013

In vertrouwen God danken

Paulus schrijft in 1 Tess 5:18 "Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u". Ja dat is nogal wat! Wat er ook gaande is in jouw leven leer God te danken. Niet voor alles, maar in alles en onder alles. We hoeven God niet te danken voor problemen, maar we mogen en kunnen God wel danken 'in' problemen.

We hoeven niet te bidden: dank u God dat ik ziek ben, maar we mogen wel bidden 'ondanks het feit dat ik ziek ben wil ik U loven en prijzen, omdat U mijn God bent; omdat U weet wat mijn situatie is; omdat U het beste met mij voorhebt'.

Het gaat om een houding van dankbaarheid; van vertrouwen. Dat is een levenshouding die wij kunnen leren. Het vraagt veel oefening, maar het heeft een geweldige uitwerking op ons leven.

Ja, ik wil mijzelf en jou toeroepen: vertrouw op onze God! Waag het met de Heer. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij wil dat jij Hem vertrouwt. Durf te springen. Sta God toe jouw leven te veranderen en te verrijken door Hem te vertrouwen. Mis geen kansen door ongeloof of door gebrek aan moed. Spring in de armen van jouw Vader. Hij vangt jou op. Daar kun je zeker van zijn.