zondag 31 maart 2013

De Heer is opgestaan

Eens heb ik de graftuin in Jeruzalem mogen bezoeken. Het is waarschijnlijk de plaats waar Jezus uit de doden is opgestaan. In de kleine deuropening ben ik een tijdje blijven staan. Ik kreeg tranen in mijn ogen omdat ik mij realiseerde dat dit de belangrijkste plaats is in het hele universum. Hier werd de overwinning over de dood bevestigd. “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop”. 1 Petrus 1:3.

Het thema van Uitdaging is deze maand - heel toepasselijk - dankbaarheid. Pasen is het feest van de dankbaarheid. Wij zijn dankbaar voor alles wat onze Heer voor ons heeft gedaan. We zijn dankbaar dat wij de opgestane Heer mogen kennen en dienen. Wat een voorrecht!

Ik wens u heel mooie, gezegende en dankbare Paasdagen toe!