vrijdag 31 mei 2013

De gave van krachten

Deze gave, die de kracht geeft wonderen te verrichten vinden wij 1 Corinthiƫrs 12:10. De gave van krachten kun je vergelijken met de gave van genezing. Bij de gave van genezing gaat het om Gods wonderbaarlijke ingrijpen in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen; bij de gave van kracht gaat het om Gods bovennatuurlijke ingrijpen ook in andere natuurwetten.

Deze gave manifesteert zich vooral dan als de verkondiging van het evangelie kracht bijgezet moet worden. "En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen." (Marcus 16:20)

Een jongeman die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: ‘Houd op met dat misbaar, want hij leeft!’ Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jongeman, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er was gebeurd. Handelingen 20:9-12. Zie ook Handelingen 9:36-42.