maandag 18 maart 2013

De Heilige Geest en vertrouwen

In Romeinen 8:26 staat dat wij niet weten waar we God om mogen vragen, maar dat de Heilige Geest ons in deze zwakheid te hulp komt en ons zogezegd influistert waar we God voor mogen vertrouwen. Dat is een sleutelvers in de Bijbel. Hier staat eigenlijk: open jouw hart voor de Heilige Geest zodat Hij jou kan vertellen wat Gods wil is. Als je vervolgens deze dingen in gebed en in vertrouwen bij God brengt, bid je zeker naar de wil van God. En Jezus Zelf belooft ons dat wanneer wij bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort (zie o.a. Johannes 14:13,14, 15:7).

Dit is een heel mooi en belangrijk geestelijk principe. God wil ons vertellen wat wij Hem mogen vragen en waarvoor wij hem mogen vertrouwen. Precies zoals mijn vader mij toeriep: spring, ik vang jou op. Net zoals Jezus Petrus uitdaagde over het water naar Hem toe te komen (Mattheus 14:29). God wil dat wij Hem vertrouwen en Hij wil ons influisteren waarvoor wij Hem mogen vertrouwen.

Hoe kan Hij ons bekend maken waarvoor wij Hem mogen vertrouwen?
Er is maar één manier.
Door dicht bij Hem te zijn.
Door ons te laten leiden door Zijn hand.
Door vol te zijn van de Heilige Geest.

God wil ons helpen Hem te vertrouwen, maar dat gaat alleen als Hij tot ons kan doordringen; als de relatie met Hem open is; als Hij tot ons kan en mag spreken.


Morgen: problemen en plannen