dinsdag 22 januari 2013

God is niet populair

Waarom willen zoveel mensen niet in God geloven?

1. Ze denken niet na over God
We leven in een tijd waarin God in de westerse wereld niet populair is. Geloven in God is ouderwets. Dat deden onze ouders die niet beter wisten. De wetenschap verklaart ons moderne mensen het leven en maakt duidelijk dat er geen God nodig is. Daar hoeven wij dus niet meer over na te denken. Paulus schrijft echter "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het VERSTAND waarneembaar." (Romeinen 1:20). Het VERSTAND kan echter pas iets waarnemen als het ook gebruikt wordt.

2. Ze maken God verantwoordelijk voor alle ellende
De redenering is: als er een liefdevolle en rechtvaardige God is, waar komt dan alle ellende vandaan (op zich een goede vraag). Kon God niet beter of wilde Hij niet beter? In beide gevallen wil ik niets met deze God te maken hebben. Dus God bestaat niet.

3. Ze willen niet leven met de consequenties

Accepteren dat er een God is betekent ook dat je moet leven met de consequenties van dat geloof. Dan moet je rekening houden met God en doen wat Hij zegt. Dat willen mensen niet. Ze willen vrij zijn. Dan is het veel comfortabeler om niet in God te geloven.

Morgen: wat christenen en niet christenen zeggen over het bestaan van God