maandag 8 april 2013

Verandering

Als wij Jezus Christus bewust aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en verlangen om Hem te volgen als de Heer van ons leven, heeft dat invloed op ons hele leven.

Verleden
"Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door Zijn naam vergeving van zonden krijgt." (Handelingen 10:43) "Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden." (Kolossenzen 1:13,14) Wat wij ook gedaan hebben, als wij in Hem geloven, vergeeft God ons alle zonden van het verleden en Hij belooft ons alle zonden van de toekomst te vergeven. Wij mogen vrij en onbelast in het leven staan.

Heden
God leidt ons en geeft ons door Zijn Geest kracht om als christen te leven (2 TimoteĆ¼s 1:7, Romeinen 8:15-16, Johannes 1:12,13).

Toekomst
Wij mogen zeker zijn van een eeuwig leven met Hem (Johannes 3:16, 6:47; 11:25,26).

Als jij Jezus wilt aanvaarden als jouw persoonlijke Verlosser kun je Hem dat vertellen. "Heer Jezus, ik ben mij bewust dat ik in zonde leef. Ik wil tot U komen en mijn leven in Uw handen geven. Dank U dat U al mijn zonden vergeeft. Dank U dat ik een nieuw leven mag beginnen met U!”
Amen!