woensdag 20 maart 2013

Een opdracht

Ik geloof dat de Bijbel ons twee situaties aanreikt die ons toestaan om God op een bijzondere manier te vertrouwen. In de eerste plaats is dat als God een concrete opdracht geeft. Hij vertelt ons om iets te doen. Hiervan vinden wij veel voorbeelden in de Bijbel. Er zijn nogal wat situaties waarin God iemand vroeg om stappen in geloof te nemen, zodat Hij wonderen kon doen en daarin Zijn absolute macht en glorie kon tonen.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan Gideon. In het boek Rechters, de hoofdstukken 6 tot en met 8, kunnen wij lezen dat God aan Gideon de opdracht gaf om de Midjanieten aan te vallen. Gideon zag dat echter helemaal niet zitten. Hij moest veel overwinnen om God te volgen in een ogenschijnlijk dwaas plan. Toen hij het na veel wikken en wegen uiteindelijk toch deed, gaf God op een wonderlijke manier een grote overwinning aan Gideon en zijn kleine legertje.

Zo zijn er veel voorbeelden uit de Bijbel aan te halen. Denk aan Mozes, die de opdracht kreeg om het volk van Israƫl uit de gevangenschap in Egypte te halen (Exodus 3 en 4). Mozes protesteerde heftig tegen deze opdracht, omdat hij beter dan ieder ander wist hoe onmogelijk deze opdracht was. Toen hij uiteindelijk na veel aandringen God durfde te vertrouwen deed God het ondenkbare. Hij Zelf greep op een wonderbaarlijke manier in om Zijn volk uit de slavernij te bevrijden.

Er is echter nog een reden die het ons kan toestaan om God te vertrouwen en het onmogelijke van Hem te verwachten. Het is een meer subtiele manier, waarop God wil dat wij Hem vertrouwen.
Daarover morgen meer!