donderdag 14 maart 2013

Verschillende soorten vertrouwen

Jezus Christus aanvaarden als onze Verlosser is de eerste stap van vertrouwen die wij in ons geloofsleven zetten. Het is heel goed mogelijk dat wij nog maar weinig weten over God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Gedreven door een verlangen of de nood in ons leven geven wij ons in kinderlijk vertrouwen over aan God. Dat is het initiƫle vertrouwen waarmee al het andere vertrouwen begint. Het is de basis. Heel belangrijk, maar daarbij mag het niet blijven.

Dagelijks vertrouwen
Als we groeien in ons geloof leren wij dat wij God iedere dag mogen vertrouwen. We mogen Hem vertrouwen voor onze verlossing, voor het feit dat Hij ons liefheeft, dat Hij onze zonden vergeeft als wij Hem daarom vragen, dat Hij gebeden verhoort, dat Hij ons leven wil leiden en nog veel meer. Ik zou dat het dagelijkse vertrouwen willen noemen. Het is een vertrouwen op grond van Zijn beloften in Zijn woord. Ik geloof dat we God geen groter plezier kunnen doen dan iedere dag opnieuw ons leven in vertrouwen in Zijn hand te leggen.

Specifiek vertrouwen
Dat betekent God vertrouwen voor een probleem of een uitdaging in ons leven. Hierbij gaat het om vertrouwen in onze eigen unieke situatie. Bijvoorbeeld God vertrouwen voor genezing. Hem vertrouwen voor het maken van de juiste beslissing. Onze verwachting op Hem stellen wat betreft ons beroep of de toekomst. Dit is waarschijnlijk de meest moeilijke vorm van vertrouwen omdat het hier niet gaat om God vertrouwen op basis van datgene wat Hij ons in Zijn Woord voorhoudt, maar Hem vertrouwen voor unieke en persoonlijke situaties in ons leven.


Morgen: waar mogen wij God voor vertrouwen?