dinsdag 26 maart 2013

Jezus over vertrouwen

"Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn". (Mattheus 17:20)

Dit is een haast ongelooflijke uitspraak van Jezus. Hij probeert iets heel belangrijks te communiceren en overdrijft om de boodschap over te brengen. Eerst heeft hij het over een geloof als een mosterdzaadje. Iets kleiners kan het menselijke oog nauwelijks waarnemen. Dan heeft hij het over een berg. Iets groters valt er niet te zien. Jezus wil hier duidelijk maken hoe groot de kracht van geloof, van vertrouwen is. Zelfs een klein geloof kan bergen verzetten. Een klein geloof in de onbegrensde macht van God kan wonderen doen. Zo'n geloof kan inderdaad de bergen in ons leven verplaatsen of doen verdwijnen. Niet gebaseerd op ons geloof, maar op Zijn almacht.