dinsdag 29 januari 2013

Hoogmoed en macht


In 2 Kronieken 26 kunnen wij lezen over het leven van koning Uzzia, een prachtig voorbeeld van iemand die het 'gemaakt' had. Maar, dan staat er in hoofdstuk 26:16, "Toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang." In dat ene vers staan twee belangrijke woorden: macht en hoogmoed.

Die woorden zijn belangrijk, omdat ze haast een geestelijke wetmatigheid voorstellen. Koning Uzzia was succesvol, want hij had veel macht en hij was beroemd. Maar in plaats van God te danken voor zijn succes, zei hij: "Kijk eens wat ik allemaal heb gepresteerd". Hij werd hoogmoedig en kwam ten val. Hij zondigde tegen God en toen hij werd terechtgewezen, beleed hij zijn zonde niet, maar werd kwaad. Als gevolg daarvan werd hij door God gestraft. Hij werd melaats en moest de rest van zijn leven in afzondering doorbrengen, terwijl zijn zoon vanuit het paleis het land bestuurde. Een heel verdrietig verhaal.

Van koning Uzzia kunnen wij leren dat het feit dat wij vandaag met God leven, nog geen garantie is dat we ook goed zullen eindigen. Morgen en overmorgen een aantal eenvoudige suggesties, die ons kunnen helpen om niet alleen nu met God te leven, maar om ook goed te eindigen. 


De foto toont een melaatse Koning Uzzia geschilderd door Rembrandt van Rijn