vrijdag 8 februari 2013

Ik kan alles in Hem

Roger Bannister was een Amerikaanse atleet die zich tot doel had gesteld om de mijl onder de vier minuten te lopen. Tot 1954 was dat nog niemand gelukt. Men beschouwde dat als een onmogelijkheid. Roger Bannister was er echter vast van overtuigd dat het hem eens zou lukken. Niet alleen trainde hij hard, hij vulde zijn gedachten en gevoelens met het doorbreken van die vier minuten-grens. En in 1954 lukte het hem ook. Hij vestigde een nieuw wereldrecord.

Een prachtig verhaal over positief denken.
Maar, de echte betekenis van deze gebeurtenis volgt nu.
Binnen een jaar na het doorbreken van de vier minuten-grens door Roger Bannister liepen 37 andere hardlopers ook onder de vier minuten.
Het jaar daarna maar liefst 300.

Hoe is dat mogelijk?
Dat is mogelijk omdat Roger Bannister niet alleen door de vier-minuten grens heen brak, veel belangrijker is dat hij door een ‘geloofsgrens’ heen brak. Of beter gezegd: een ‘ongeloofsgrens’.

Als dit door God geschapen mechanisme, van een positieve instelling, al werkt voor ieder mens, hoeveel temeer verandert dan ons leven als we ons willen vullen en laten leiden door de Schepper van hemel en aarde Zelf. David schrijft in Psalm 18:30 "Met mijn God spring ik over een muur". Het is alsof hij het wil uitschreeuwen: samen met mijn God zijn er geen grenzen. Paulus schrijft in Filippenzen 4:13 "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". Dat is geestelijk en bijbels positief denken!