maandag 17 december 2012

Toewijding: Stille tijd

Liefde vraagt om communicatie. Communicatie is de levensader van de liefde. Door communicatie kan liefde groeien. Zonder communicatie sterft liefde.

Precies zo is het in onze relatie tot God. Ook hier is sprake van een liefdesrelatie die om communicatie vraagt. Ook deze liefdesrelatie zal groeien door regelmatig en diepgaand contact. Maar, ook deze liefdesrelatie zal uitdrogen als die niet gevoed wordt door communicatie. Daarom is het voor ons christenen zo belangrijk om regelmatig tijd te nemen om met God te communiceren. Om Zijn Woord te lezen en om te bidden. We noemen dat 'stille tijd'.

Maar, bidden gaat niet vanzelf en is niet altijd eenvoudig. Dat hadden de discipelen al begrepen. Toen zij Jezus weer een keer zagen bidden, kwam één van de discipelen bij Hem en vroeg: "Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft." (Lucas 11:1b).

Manna-vandaag gaat het komende jaar deelnemers de mogelijkheid bieden om dagelijks een persoonlijke stille tijd online te hebben. Dat is zeker in moeilijkere tijden een enorme kracht waaruit christenen iedere dag kunnen putten. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel tijd ze in stilte willen doorbrengen, wat ze willen lezen en welke hulp zij kiezen. Ook kan online een persoonlijke gebedslijst worden aangelegd en een geestelijk dagboek worden bijgehouden. Echt een prachtige stimulans om dagelijks heel bewust de Heer te zoeken.

Morgen: Zekerheid van het geloof