dinsdag 5 februari 2013

Positief denken 2

Als het ons goed gaat, als de zo'n schijnt en als er blijdschap in ons hart is hoeven wij onze gedachten niet te vullen met positieve beelden, omdat ons hart al vol daarvan is. Het gaat er juist om te besluiten ons te concentreren op het positieve als het niet goed met ons gaat. Als ik in een put zit, is de natuurlijke reactie dat ik ALLEEN de put zie en dat ik nadenk hoe ik hier weer uit kan komen, of erger nog, de overtuiging laat groeien en voed dat ik NOOIT MEER uit die put kom. Deze gedachten trekken mij naar beneden, maken mij depressief en zuigen kracht uit mij weg.

Ik kan mij echter terwijl ik in die put zit dwingen aan positieve dingen te denken. Aan al het goede in mijn leven ... liefdevolle relaties ... plannen die hoop geven ... goede dingen die in het verleden gebeurd zijn ... mij richten op God. Als mij dat lukt verandert er veel. Ik vul mijn gedachten en daardoor mijn gevoelens met goede dingen, die mij kracht geven en mij helpen mijn probleem nieuw en met andere ogen te zien.

In de Psalmen lezen wij maar liefst zes keer: Loof de Here mijn ziel (103:1,2,22 104:35 146:1). Hier geeft het verstand de opdracht aan het gevoel om de Heer te loven. Kennelijk vond het verstand het nodig om die opdracht te geven omdat het hart er niet toe neigde de Heer te loven. Hoe vaak heb ik het meegemaakt dat het niet goed met mij ging en ik mijzelf de opdracht heb gegeven God te gaan loven? Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik weet dat als ik mij op de Heer richt, als ik bedenk wat boven is (Kolossenzen 3:2), als ik bijbels positief denk, dit een geweldige uitwerking heeft op mijn leven. Het heeft ALTIJD een doorwerking op mijn leven! Beter gezegd HIJ heeft ALTIJD een doorwerking op mijn leven!

Ken jij dit ook? Kun je voorbeelden geven?