vrijdag 28 december 2012

Christen zijn!

Wat betekent het om christen te zijn?
Laten wij eerst eens opschrijven wat het niet betekent.
Lid zijn van een kerk.
Goed leven.
Geloven dat God bestaat.
Regelmatig bidden.
Bijbellezen.
Opwekkingsbijeenkomsten bezoeken.
Christelijke politiek.

Wat betekent christen zijn dan wel?
In wezen is het maar een woord, beter gezegd één naam.

JEZUS!

Christen zijn betekent eerst en vooral Jezus volgen en navolgen. Het betekent in Zijn voetsporen gaan en het verlangen hebben te leven zoals Hij leefde. Het betekent telkens weer opnieuw vragen: wat vindt Jezus hiervan? Wat zou Jezus hebben gedaan? Hoe kan ik vandaag zo leven dat Jezus welgevallen aan mij heeft?

Als u zo met Jezus leeft kunt u uw christenzijn verder invullen. Ja, lid zijn van een goede kerk is essentieel. Bijbellezen en bidden is een noodzaak. Politiek gebaseerd op christelijke normen en waarden is belangrijk. Maar zonder Jezus is dat alles leeg en zonder waarde. Christen zijn is JEZUS!