dinsdag 14 mei 2013

De rol van engelen

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij het beeld dat de Bijbel schildert van engelen. Vandaag enkele gedachten over de drievoudige rol van engelen in de levens van gelovigen.

1. Engelen leiden
"Hij zal zijn engel voor je uit sturen." (Genesis 24:7b) "Een engel van de Heer zei tegen Filippus: "Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza." (Handelingen 8:26)

2. Engelen beschermen
"De engel van de Heer waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen." (Psalm 34:8) Zie ook Handelingen 12:1-19 en Psalm 91:11.

3. Engelen bemoedigen
"De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang, Paulus." (Handelingen 27:23,24a) "Er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat." (1 Koningen 19:5b)

Ik ben er vast van overtuigd dat God ons door Zijn engelen veel meer leidt, beschermt en bemoedigt dan wij ons kunnen realiseren. Als wij straks bij de Heer zijn en terug mogen kijken op Zijn liefdevolle zorg voor ons zullen ons ongetwijfeld veel onbegrijpelijke 'toevalligheden' duidelijk worden.