dinsdag 11 december 2012

Toewijding: God kennen!

Een Bijbels voorbeeld van iemand, die God kende, is Mozes. In Exodus 33 kunnen wij lezen hoe Mozes buiten de legerplaats een tent opzette. Wanneer Mozes die tent binnenging, daalde God in een wolkkolom neer en sprak met hem van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Dat is nogal wat. Een paar verzen verder kunnen we lezen dat Mozes het verlangen had om God beter te leren kennen en om Zijn heerlijkheid te zien. Terecht wordt in Deuteronomium verteld dat Mozes de Heer heeft gekend van aangezicht tot aangezicht (hoofdstuk 34:10).

Hoe zit dat met ons? Hoe goed kennen wij God? Als jij gevraagd zou worden om eens alles op te schrijven wat je weet over God, hoe lang zou jouw verhaal dan worden?

In zijn boek 'Knowing God' schrijft J.I. Packer dat wij christenen God zo vaak bekijken door het verkeerde einde van een verrekijker. In plaats dat wij God 'dichterbij halen' om Hem echt te leren kennen, 'verkleinen' wij Hem zo vaak. We plaatsen God op een afstand. En dat heeft een verwoestende uitwerking op ons christenleven want ons geestelijk leven is recht evenredig aan onze kennis van God.

Dit alles vinden wij op een dramatische manier weergegeven in Hosea 4. Daar zegt God dat Zijn volk te gronde gaat door gebrek aan kennis. En zelfs komt God ertoe te zeggen, dat Hij de mensen verwerpt, omdat zij de kennis van Hem hebben verworpen.
En jij? Hoe goed ken jij God? Wat doe jij om Hem beter te leren kennen?

Morgen: Jezus volgen!