dinsdag 13 november 2012

Grote problemen zijn beter!


Nee, ik hou niet van problemen. Toch weet ik uit bijna 45 jaar leven met de Heer, dat problemen een belangrijke rol spelen in mijn geestelijk leven. Problemen brengen mij dichter bij God. En zoals wij gisteren hebben gezien valt God's oog op een bijzondere manier op mensen die lijden en problemen hebben.


Wat doe ik als ik een klein probleem heb?
Ik los het op.
Wat doe ik als ik een probleem heb dat zo groot is dat ik het onmogelijk zelf kan oplossen? Dan breng ik het bij God.
Wie heeft de meeste kans mijn probleem op te lossen?
Ik met mijn beperkte mogelijkheden of God met Zijn onbegrensde macht?
Het antwoord is duidelijk!

Daarom zijn grote problemen voor mij beter dan kleine problemen. Grote problemen dwingen mij tot God te gaan. Ik geef ze over aan Hem en vertrouw dat Hij een oplossing geeft. En als Hij dat doet wordt ik getuige van zijn wonderlijk ingrijpen in mijn leven.

Ik denk dat Paulus dit alles in gedachten had toen hij 2 KorinthiĆ«rs 12:10 schreef: “Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. Als ik zwak ben en weet dat ik het zelf niet aankan word ik teruggeworpen op God, die tegen mij zegt: “Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” (Jeremia 32:27).

Overigens, de ongelukkige smiley, in de fotomontage die ik gevonden heb, is geplaatst op de letter J. Daar moeten onze problemen naar toe: naar Jezus!


Morgen: een simpele oplossing voor problemen.