maandag 27 mei 2013

De gave van wijsheid

De Heilige Geest heeft alle christenen verschillende gaven gegeven om daarmee dienstbaar te kunnen zijn binnen het Lichaam van Jezus Christus, de Gemeente. Vandaag beginnen wij met een opsomming van de verschillende gaven van de Heilige Geest, zoals wij die tegenkomen in de Bijbel. In de Bijbel vinden wij nergens een volledig overzicht van de diverse gaven. Nergens staat: 'dit zijn alle gaven van de Geest'. Dat betekent dat iedere opsomming van geestelijke gaven arbitrair is. Dat geldt ook voor het overzicht dat ik zal voorleggen.

In zijn brieven geeft Paulus vier keer een lijstje van verschillende gaven. De eerste lijst vinden wij in 1 Corinthiërs 12:7-11.

De gave van wijsheid (12:8)
Dit is een gave, die God aan enkele leden van het Lichaam heeft gegeven, die hen in staat stelt om in moeilijke situaties wijs en verstandig te kunnen handelen of adviseren. De mensen die deze gaven hebben bezitten een speciale vaardigheid om waarheden en principes uit het Woord van God te doorgronden en toe te passen in dagelijkse situaties.

Een goed voorbeeld van deze wijsheid vinden wij in koning Salomo. Geestelijk intuïtief nam hij de juiste beslissing toen hij werd geconfronteerd met het schijnbaar onoplosbare probleem van de twee vrouwen met een baby (1 Koningen 3:16-28). Een mooie beschrijving van deze wijsheid is te vinden in Jacobus 3:13-18. Daar wordt gesproken over 'wijze zachtmoedigheid' en 'wijsheid die van boven komt'.