donderdag 23 mei 2013

Allen leden van één lichaam

In zijn eerste brief aan de Corinthiërs hoofdstuk 12 vergelijkt Paulus de Gemeente, de verzameling van gelovigen, met één lichaam en reikt ons daarbij enkele heel belangrijke principes aan:

1. Er is maar één Lichaam (12:12).
2. Alle christenen zijn leden van het Lichaam (12:12,13).
3. We worden een onderdeel van het Lichaam door de geestelijke geboorte (12:13).
4. Het Lichaam heeft veel verschillende leden (12:14-18).
5. God Zelf heeft bepaald welke taak ieder lid heeft (12:18).
6. Geen enkel lid is belangrijker dan andere leden (12:19-25).
7. Ieder lid heeft zijn eigen specifieke opdracht en functie (12:21-25).
8. De verschillende leden kunnen niet zonder elkaar bestaan en hebben elkaar nodig (12:21).
9. Er mag geen verdeeldheid in het Lichaam zijn (12:25).
10. De leden van het Lichaam horen voor elkaar te zorgen (12:25).
11. Het lijden wordt gedeeld (12:26).
12. Respect wordt gedeeld (12:26).