woensdag 6 februari 2013

Positief denken 3

Ik heb eens gelezen over een test die gedaan werd met twee groepen mensen. De eerste groep kreeg een collage van films te zien over de ellende op deze wereld. Begeleid van zware sombere muziek zagen die mensen beelden van oorlog, ziekte, vuurspuwende vulkanen, overstromingen, haat, nijd.

De andere groep keek naar een collage van films over mooie dingen in het leven. Begeleid door vrolijke, opgewekte, melodieuze muziek zagen zij prachtige beelden over de schepping: majestueuze bergen, dwarrelende vlinders, de lach van een pasgeboren baby, een man en een vrouw die elkaar omarmden.

Na afloop van de films kregen beide groepen een vragenlijst voorgelegd over hun toekomstverwachtingen. Hoe zie jij de toekomst? Zullen wij tijdens ons leven een oorlog meemaken? Hoe zie jij jouw financiële zekerheid? Welke kansen krijgen jouw kinderen?

De eerste groep was in alle opzichten veel pessimistischer dan de tweede groep. Zij hadden geen hoge verwachtingen en zagen de toekomst nogal somber. De tweede groep zag ook problemen in de toekomst, maar zij straalden vertrouwen en verwachting uit. Zij geloofden in de toekomst. En dat alles op grond van twee films van dertig minuten. Als dergelijke korte films onze kijk op het leven al kunnen veranderen, hoeveel temeer verandert het ons leven als wij ons voortdurende met negatieve of positieve gedachten vullen? In Spreuken 17:22 staat: Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. Wat je denkt, waarmee jij je gedachten vult, waar jij je op richt, beïnvloedt jouw leven, jouw handelen, je omgang met andere mensen. Het beste advies dat ik kan geven voor een maximaal leven is: vul jouw hart met God!

Morgen: Je bent wat je denkt