vrijdag 16 november 2012

Gij zijt mijn toevlucht!


Er werd eens een wedstrijd georganiseerd voor beeldende kunstenaars. De opdracht was een tekening of een schilderij te maken dat de begrippen 'rust' en 'vrede' zou weergeven. Veel kunstenaars concentreerden zich op symbolische beelden van vrede en rust zoals een zonsondergang, lammeren in een wei, een dwarrelend blad en een rustig brandende kaars. De eerste prijs werd echter gewonnen door een kunstenaar die een schilderij maakte van een verschrikkelijke storm die tegen een rotswand beukte. In een kleine nis in de rotsen was een nest te zien waarin een adelaar een jonge vogel beschermde met haar vleugels.

Wat een prachtig beeld van de bescherming die wij kunnen vinden onder Gods vleugels. In Psalm 91:4 staat: "Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild". Ons leven en alles wat op ons afkomt, is soms ook als een (verschrikkelijke) storm. Soms voelen wij ons bedreigd en weten wij niet of wij het geestelijk of lichamelijk zullen redden. Juist in die tijden mogen wij weten en zullen wij ervaren dat God ons beschermt onder Zijn vleugels.

Neem dit weekend eens tijd Psalm 91 te lezen en op jou te laten inwerken. Laat de woorden van bemoediging doordringen tot jouw ziel.