maandag 26 november 2012

Gods wil


Mijn vrouw Christine neemt iedere donderdagmorgen deel aan een bijbelgespreksgroep. Acht vrouwen treffen zich voor bijbelstudie, gebed en tja om elkaar op de hoogte houden van alles wat belangrijk is J. Tijdens het avondeten verzuchtte zij eens: “God maakt al die vrouwen door beelden, visioenen en profetie├źn duidelijk wat ze moeten doen”. En toen met een teleurgestelde blik in de ogen: “Bij mij doet God dat nooit”.

Nou ja, daar valt wel iets over te zeggen. Hoe maakt God zijn wil bekend aan zijn kinderen? Ik zou daarbij een onderscheid willen maken tussen de gebruikelijke manier en de bijzondere manier.

Gebruikelijk is dat God drie wegen gaat om tot ons door te dringen:

1. Door Zijn Woord. 
De bijbel bevat een schat aan voorbeelden, aanmoedigingen, geboden en verboden. Door al die geschriften leren wij God (beter) kennen en datgene waar Hij voor staat en wat Hij wil. Dat is het grote raamwerk waarbinnen zich de wil van God altijd moet afspelen, want God kan niet in strijd zijn met Zichzelf.
2. Door zijn Heilige Geest 
De algemene wil van God voor al zijn kinderen wordt heel persoonlijk gemaakt door de Heilige Geest. De Geest van God die in ieder christen woont helpt ons om het woord van God te begrijpen en toe te passen in ons dagelijks leven. 

3. Door medegelovigen 
Ons hart is echter onbetrouwbaar (Jeremia 17:9). Dat wil zeggen dat wij ons heel gemakkelijk voor de gek kunnen houden en onszelf kunnen aanpraten dat iets naar de wil van God is, terwijl God er helemaal niets mee te maken heeft. Daarom is het goed om de wil van God zoals wij die denken te verstaan te toetsen aan de wijsheid en het inzicht van volwassen christenen die oprecht met de Heer leven.


Morgen: Hoe God op een bijzondere manier Zijn wil bekend maakt.