vrijdag 26 april 2013

Een ander koningsliedTjonge ... jonge wat is er veel te doen geweest over het koningslied. Nederland op z’n smalst. De pret is eraf. Of toch niet? Ds. Alfons van Vliet stuurde ons het volgende alternatieve koningslied. De melodie "Vreugde, vreugde, louter vreugde" treft u hieronder in een YouTube file aan. Kunt u uit volle borst meezingen. Het voorstel van Ds. Van Vliet is om dit lied zondag 28 april in alle kerken te zingen. Mooi initiatief! Doen!
God, wij willen U verhogen
Koning tot in eeuwigheid!
Veilig onder uwe hoede
God die onze Vader zijt
U die naar ons mensen omziet
en voorziet in onze nood,
steeds blijft U bij ons betrokken
zelfs tot in en na de dood.
God wij willen U verhogen,
Koning tot in eeuwigheid!
In uw zorg geeft U ons mensen
Sterke bakens in de tijd,
die ons leiden en ons voorgaan,
eenheid geven aan ons land,
zo mogen zij ons iets tonen
van uw trouwe Vaderhand
God wij willen U verhogen,
Koning tot in eeuwigheid!
Vorsten komen, vorsten gaan en
weten zich door U geleid,
Deze dag brengt ons tot vreugde,
samen zingen wij het uit
U geeft ons een nieuwe koning,
teken van uw raadsbesluit
God wij willen U verhogen
Koning tot in eeuwigheid,
Laat uw Geest hem nu vervullen,
tot getrouwe dienstbaarheid
Geef hem wijsheid, kracht en inzicht,
moed, dat niets hem ooit verwart,
Zegen hem en maak hem voluit
tot een koning naar uw hart!

YOUTUBE