donderdag 7 februari 2013

Je bent wat je denkt

In Ghana, Afrika, leeft een stam met de naam Ashanti. In die stam geven ouders hun baby’s de naam van de dag waarop zij geboren worden. Baby’s die op dinsdag geboren worden krijgen de naam ‘Akwasie’, wat betekent goddelijk, goed, vredelievend, vriendelijk. Baby’s die op woensdag geboren worden krijgen de naam ‘Kwaku’, wat betekent gemeen, gewelddadig, agressief.
Weet u wat het gevolg hiervan is?
Meer dan 50% van alle misdrijven in Ghana wordt gepleegd door mensen die geboren werden op . . . een woensdag.
Het zou eenzevende deel moeten zijn (14%) maar het is méér dan 50%.

De enige verklaring die sociologen hiervoor hebben is dat een verwachting die wordt opgebouwd in de geest - eerst door de ouders en later door de samenleving - altijd bevestigd wordt.

Ik denk dat we vaak geen idee hebben hoe ons onderbewustzijn ons leven stuurt. Wat wij (of anderen) er in stoppen komt er ook weer uit. Als wij ons concentreren op het negatieve en het slechte, zal dit ons leven beïnvloeden. Als wij ons 'dwingen' om ons te concentreren en te vullen met het goede zal dat een steeds grotere doorwerking krijgen in ons leven. Daarom is 'stille tijd' voor christenen onontbeerlijk. Het is essentieel voor ons om dagelijks contact te zoeken met God en ons te vullen met Zijn goedheid en Zijn liefde. Dan zal God zelf werkzaam worden in en door ons heen.

In Efeziërs 2:18 schrijft Paulus: wordt vervuld met de Heilige Geest. Een paar bladzijden daarvoor schrijft dezelfde apostel dat vol zijn van God ... vol zijn van Zijn Geest ... het volgen van Jezus ... altijd een doorwerking heeft en zichtbaar wordt in ons leven. Hij schrijft: De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Waarmee vul jij vandaag jouw gedachten en gevoelens?