dinsdag 5 maart 2013

Geld - een valse zekerheid

John Rockefeller (foto) was één van de rijkste mannen die ooit geleefd heeft. Toen hij overleed vroeg een journalist zijn accountant: "Hoeveel heeft Rockefeller nagelaten?" De accountant antwoordde: "Alles!"

Gedurende ons leven zijn velen van ons ontzettend druk om zoveel mogelijk te verzamelen. We denken dat daar onze zekerheid ligt. Als wij echter overlijden, moeten wij alles achterlaten. De rijkdommen van deze wereld spelen geen enkele rol in het leven hierna. Wat wij aan hemelse schatten verzamelen, speelt echter wel degelijk een rol in de eeuwigheid. Jezus zei: “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” Matteüs 6:19-21. Onze zekerheid mag alleen in God zijn.

Vandaag een paar verzen over echte zekerheid en valse zekerheid.

"Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, van het fijnste goud gezegd: “Daarop vertrouw ik”? Heb ik mij verheugd over mijn vermogen, omdat ik eigenhandig zoveel had verworven? ..., terwijl mijn hart zich heimelijk liet lokken, ..., Ook dat zou een misdrijf zijn, ..., want dan zou ik God daar boven verloochend hebben." (Job 31:24-28)

"Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe." (Spreuken 10:22)

"Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig." (Spreuken 18:11).

"De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." (Psalm 23:1a)