woensdag 27 maart 2013

God bevestigt vertrouwen

Er is niet één voorbeeld in de Bijbel te vinden van iemand die God vertrouwde, die door God in de steek werd gelaten. God reageert altijd op vertrouwen in Hem. Hij kan en Hij wil niet anders, omdat vertrouwen in Hem de basis en de kern van ons geloof is. Door de hele bijbel klinkt Gods aanmoediging: vertrouw Mij toch. Vertrouw Mij zoals Gideon Mij vertrouwde toen hij met een handjevol mannen de grote legers van de Midianieten tegemoet ging. Waag het toch met Mij zoals David deed toen een reus tegenover hem stond. Geloof Mij toch zoals Paulus Mij vertrouwde toen hij het evangelie in Rome, het centrum van de toenmalige wereld, wilde verkondigen. Telkens op nieuw is er dezelfde boodschap: vertrouw Mij!

En hoe is dat met jou? Waar kun jij God vandaag voor vertrouwen? Welk probleem of welke uitdaging in jouw leven is zo groot dat je het alleen nooit aan kunt! Oefen jezelf om dat probleem telkens in vertrouwen bij Hem te brengen. Hij zal het maken.